Assos

 

Korte omschrijving van Assos zorg

Assoszorg biedt ambulante begeleiding aan jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot met 30 jaar, die woon achtend zijn in de provincie Groningen en Drenthe. Wanneer er een hulpvraag komt van iemand die ouder is dan 30 jaar zal op basis van hulpvraag en geschikt aanbod van begeleiding besloten worden of de persoon in zorg genomen zal worden. 
Assos zorg is een organisatie welke zich inzet om de zelfredzaamheid van haar cliënten te vergroten. Dit doet zij door samen met de cliënt te kijken naar de uitdagingen in het leven van de cliënt. Bij deze uitdagingen wordt gezocht naar oplossingen, het liefst binnen bestaande structuren en netwerken in het leven van de cliënt. met als oogpunt de cliënt het maximale uit zichzelf te laten halen op alle levensdomeinen , binnen een maatschappij waarin verschillende levensdomeinen een negatieve invloed kunnen hebben.